Cenik storitev

 1. Izdelava pogodbe, v kolikor ni sklenjena posredniška pogodba 0,3% ali min. 200,00 EUR,
 2. Izdelava pogodbe v notarskem zapisu, 0,45 % ali min. 300,00 EUR
 3. Odpravek pogodbe 30,00 EUR
 4. Prepis nepremičnine (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe) 500,00 EUR ali po dogovoru
 5. Hramba denarnih sredstev na hrambnem računu družbe Altera, d.o.o.= 50,00 EUR
 6. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: Je vključena v provizijo, če je naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini = 150,00 EUR
 7. Ogledi: Ogledi nepremičnin na podlagi pogodbe o posredovanju so vključeni v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročnika enostransko predčasno prekinjena ali naročnik sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo o posredovanju ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini 40,00 EUR+ kilometrina
 8. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: Svetovanje naročniku in sodelovanje pri pogajanjih je vključeno v provizijo. Če je dogovorjeno posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračunava po urni postavki = 40,00 EUR
 9. Pregled listine: Je vključen v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini = 50,00 EUR
 10. Stroški oglaševanja: Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročnika pa se zaračuna posebej. Naročnik je dolžan plačati oglaševanje tudi v primeru, ko sam sklene pogodbo ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe:
  1. Priprava oglasa (za vsak medij posebej) = 40,00 EUR
  2. Objava enega oglasa – po prejeti fakturi, najmanj pa v pavšalnem znesku = 25,00 EUR
  3. Dnevno oglaševanje na portalu, vsak portal posebej, 2,50 EUR/dan
 11. Cenitve: Po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke
 12. Tuji državljani: V kolikor kot stranke nastopajo tuji državljani, kjer je potreben prevajalec, se obračuna ogled dodatnih 30,00 EUR , ter vsi dodatni stroški, ki nastanejo z organizacijo prodaje oziroma nakupa nepremičnine
 13. Poslovni običaji: Pomoč naročniku pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi števcev dobaviteljev komunalnih, elektro in drugih storitev, sestava primopredajnega zapisnika ipd., so vse storitve, ki so stvar dobrih poslovnih običajev in jih nepremičninska družba ALTERA d.o.o. ne zaračunava, če z naročnikom v naprej ne dogovorita drugače.

*DDV ni vključen v ceno storitev!