O podjetju

Podjetje ALTERA nepremičnine, d.o.o. je nepremičninska družba, v kateri se od leta 2007 uspešno ukvarjamo s posredovanjem v prometu z vsemi vrstami nepremičnin. V času našega delovanja smo si nabrali pomembne izkušnje in reference, sodelovali smo tudi pri raznih nepremičninskih projektih z večjimi in manjšimi investitorji ter poskrbeli za njihov uspešen zaključek.

Vse aktivnosti nepremičninskega posredovanja v našem podjetju izvaja ekipa izkušenih, strokovnih, vestnih, prijaznih in poštenih nepremičninskih posrednikov, z veljavnimi licencami za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika.

Nepremičninska družba ALTERA, d.o.o. ima v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju svojo odgovornost zavarovano pri zavarovalnici Triglav d.d., Ljubljana, številka police: OD40100237246, z letnim agregatom v višini 350.000,00 EUR.

Naše delo obsega:

 • Posredovanje pri prodaji in nakupu vseh vrst nepremičnin
 • Posredovanje pri oddaji in najemu vseh vrst nepremičnin
 • Zastopanje in trženje nepremičninskih projektov za trg
 • Urejanje in pridobivanje vseh vrst dokumentacije in listin v zvezi s prodajo nepremičnin
 • Oceno tržne vrednosti nepremičnine
 • Preverjanje pravnega stanja nepremičnin
 • Oglaševanje nepremičnin v različnih medijih
 • Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla
 • Pripravo prodajne ali najemne pogodbe
 • Ureditev primopredaje nepremičnine, s sestavo primopredajnega zapisnika
 • Urejanje in izvedba postopkov pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Sloveniji
 • Svetovanje in pomoč pri urejanju etažne lastnine, parcelacijah, spremembah namembnosti, projektiranju, gradnji, urejanju davčnih postopkov, financiranju, cenitvah

Sodelujemo tudi z več izkušenimi in referenčnimi sodelavci ter poslovnimi subjekti z različnih področij, s pomočjo katerih vam uredimo:

 • Financiranje nakupa nepremičnin in izvedbe nepremičninskih projektov
 • Cenitve sodno zapriseženih cenilcev
 • Vse vrste notarskih storitev
 • Vse vrste geodetskih storitev
 • Vse vrste gradbenih storitev, tako glede obnove, kot gradnje vseh vrst objektov
 • Projektiranje vseh vrst objektov
 • Zavarovanja vseh vrst

Osnovni podatki podjetja:

 • Naziv podjetja: ALTERA nepremičnine,d.o.o.
 • Sedež podjetja: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
 • Matična številka: 3373517000
 • Davčna številka: 28252799
 • Poslovni račun: SI56 2900 0005 5553 115, odprt pri UniCredit banki d.d.

ALTERA nepremičnine d.o.o.
direktor, mag. Luka Stankovič