ŽLEBE

Posredovanje: Prodaja

Velikost: 66329 m2

Vrsta: Posest

Tip: Zazidljiva

Šifra:

Regija: LJ-okolica

Upravna enota: Lj. SZ del (Šiška)

Naselje: Žlebe

EI: Ni podatka


Cena: 597.589,00 EUR
Natisni Priporoči prijatelju Oglej podobne nepremičnine
66.329 m², zazidljiva, stavbno zemljišče, prodamo. Cena: 597.589,00 EUR

Dodaten opis

V naselju Žlebe pri Medvodah prodamo parcelo v velikosti 66.329 m². Zemljišče se nahaja v območju osnovne namenske rabe S: območje stanovanj  oziroma podrobne namenske rabe (SSe)-  stanovanjske površine za eno ali dvostanovanjske objekte (5.306 m²), območje osnovne namenske rabe(G) -gozdna zemljišča (60.359 m²) ter območje osnovne namenske rabe območje kmetijskih zemljišč (K) - najboljša kmetijska zemljišča (663 m²). Na območju je dovoljeno v zimskem času urejati rekreacijsko infrastrukturo za potrebe tekaškega poligona in postavljati začasne objekte za namen športnih prireditev (postavitev odra, šotorov za servisiranje in tekmovalce, WC in začasnih gostinskih objektov, začasno parkirišče).

Nakup zemljišča je odlična priložnost za investicijo in ponuja različne možnosti. Dostop do parcele je neposredno iz asfaltiranega cestišča. Parcelo obdajajo travniki in gozdne površine. Okolica omogoča veliko sprehajalnih poti. ZK urejeno.

Podatki so povzeti iz lokacijske informacije (OPPN še ni sprejet) in sicer: Stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim.

Stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo

 • Tip zidave: AE, D
 • Faktor zazidanosti: največ 0,40
 • Faktor odprtih bivalnih površin: najmanj 0,3
 • Tip zidave: BE (vrstne hiše, dvojčki)
 • Faktor zazidanosti: največ 0,50
 • Faktor odprtih bivalnih površin: najmanj 0,25
 • Tip zidave: BE (atrijske hiše)
 • Faktor zazidanosti: največ 0,60
 • Faktor odprtih bivalnih površin: najmanj 0,2
 • Tip zidave: C
 • Faktor zazidanosti: največ 0,40
 • Faktor odprtih bivalnih površin: najmanj 0,30

Dovoljena višina objektov:

 • novogradnje (vključno z dozidavami in nadzidavami) največ do P +1 +  ali do P + T
 • najvišja kota zaključka ravne strehe je 7,0 m, izjema so objekti tipa C (samo za družbene dejavnosti)

Pogoj prodajalca je, da kupec poleg kupnine nosi tudi strošek plačila davka na promet nepremičnin v višini 2% od prodajne vrednosti.

Za ogled in več informacij pokličite na  telefonsko številko: 040-507-889 (Petra).

Cena:597.589,00 EUR


Kontakt

Prodajalec: ALTERA nepremičnine d.o.o.
Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
GSM: 031/828-999
Email: info@altera-nepremicnine.si

Vaše povpraševanje